Booking & Priser

Lejrpladsen koster 30 kr. pr. person pr. nat i prisen indgår forbrug af vand, strøm, brænde og rafter. Indhent tilbud ved større grupper.

Lejrchefen fordeler de enkelte områder af pladsen ud fra hensyn til gruppernes størrelse, sammensætning og ønsker.

Hele Lejrpladsen kan lejes efter særlig med aftale med lejrchefen.

Hele lejen skal betales senest 3 uger efter modtagelse af lejekontrakt. Lejekontrakter sendes pr. e-mail senest primo april.

Betaling foregår elektronisk med mindre andet er aftalt.Ved reservation senere end maj måned betales reservationen umiddelbart efter. Ekstra Rengøring og oprydning betales efter timeforbrug 400 kr/timen med minimum 1 time. Regning for ekstra rengøring eller oprydning sendes direkte til gruppen.

Forespørgsel eller booking kontakt lejrchef Peter Sørensen på mail peter-soerensen@hotmail.com